skip to Main Content

Briljant-Brein effect

Het is ongelooflijk wat mensen niet lijken te kunnen, alleen doordat bepaalde cognitieve functies niet de begeleidende aandacht krijgen die ze zouden verdienen. Het is helemaal ongelooflijk (maar waar!) waartoe diezelfde mensen in staat blijken zodra ze hierbij op de juiste manier worden gestimuleerd, begeleid en getraind. Enkele praktische toepassingen:

Kinderen met een verstandelijke beperking (vanaf ca. 3 jaar)

Aanleren van basisvaardigheden zodat sterke cognitieve functies worden ingezet om zwakkere te stimuleren.

Kinderen met leerachterstand en/of leerproblemen

Starten met (her)winnen van moed en zelfvertrouwen door te kijken wat wel goed gaat. Van daaruit kijken hoe je iets aanpakt wat nog niet zo goed gaat. Vertaalslag naar dagelijkse (school-)activiteiten.

Mensen met een verstandelijke beperking

Eerste focus op sterk ontwikkelde functies om vertrouwen te kweken voor het vervolgtraject: zwak ontwikkelde cognitieve functies trainen en het gewenste gedrag ‘inslijpen’. Begeleiding en stimulering vanuit de naaste omgeving is een pre voor verbazingwekkende resultaten.

Zelfredzaamheidtraining

Denk aan zelfstandig reizen met het OV en zelfstandig boodschappen doen. Oefenen van iemands oplossingsgerichte houding: raad weten wanneer een situatie anders blijkt dan vooraf gedacht.

Vaardigheidstraining bij een niet-aangeboren hersenletsel

Helder krijgen van de beperkingen en mogelijkheden. Trainen in oplossingsgericht denken en handelen, samen met de naaste omgeving, met als doel het vergroten van zelfstandigheid en zelfredzaamheid.

Terug naar opleiding (of werk)

Compact re-integratietraject met veel aandacht voor inzicht krijgen in eigen capaciteiten, herwinnen van zelfvertrouwen en werken aan een positief zelfbeeld. Gedragstraining voor werk-gerelateerde situaties en, indien gewenst, tijdelijke begeleiding op de arbeidsvloer.

Coaching jongeren met ASS, PDD-NOS, Asperger, MCDD

Cognitief traject, gericht op sociale ontwikkeling op school, stage en leerwerkplek: wat kom ik tegen, hoe ga ik ermee om, wat ging er mis, hoe pak ik het voortaan anders aan. Metacognitie: leren hierop te reflecteren.

Begeleiding thuis of op school

Begeleiding door Briljant Brein aan huis of op school geeft het beste resultaat. Enerzijds omdat de (thuis)omgeving van invloed is op de ontwikkeling. Anderzijds omdat ouders, verzorgers of begeleiders door rapportage en nabesprekingen wordt geleerd hoe zelf een begeleidende rol te spelen in het traject.

Elke sessie duurt 45 minuten. Het aantal benodigde sessies verschilt per persoon en wordt aangegeven tijdens de intake.

Boris van der Weide

Lucy is heel goed, ze helpt me heel goed met het omgaan met mijn leven, dus school, vrienden, relaties, werk en hoe ik moet leren. Ik ben al vier jaar bij Lucy. Ik heb PDD NOS. Ik kan mijn problemen met haar bespreken en haar altijd appen als ik er even niet uit kom. Lucy is heel duidelijk en dat vind ik heel fijn.

Annet van Kruiningen, moeder van Boris

Mijn zoon is nu al enkel jaren bij Lucy. We zijn zo blij met haar. Onze zoon heeft ze echt enorm goed geholpen op heel veel gebieden. Lucy helpt niet alleen Boris, maar indirect ook ons als ouders. We hebben vaak even kort contact als Boris is geweest en dat helpt ons ook weer verder. Ik gun elk kind met autisme, een coach als Lucy. Met haar praktisch adviezen en haar unieke aanpak, heeft ze onze zoon door moeilijke tijden geloodst.

Johannes Kolthof, werkgever Klaas

Ik ben met Lucy in contact gekomen omdat een jongen die bij mij werkt, door Lucy begeleid word in zijn ontwikkeling. Het mooie voor deze jongen is dat wij samen contact hebben over hoe ik hem in het werk kan begeleiden en zo dingen kan leren waar hij later in zijn leven ook weer profijt van kan hebben.

Lees meer

Lucy komt op mij over als een heel betrokken vakkundige vrouw die haar goed kan inleven in mijn situatie en in Klaas zijn situatie en heeft dan goeie oefeningen waar wij beiden erg mee gebaat zijn.

Uitblinken op
eigen niveau
Back To Top