skip to Main Content

Stap voor stap de juiste stappen

We starten met het inzichtelijk maken hoe iemand leert en zich ontwikkelt: welke denkfuncties doen het op dit moment (minder) goed. Op basis hiervan stellen we een individueel programma en maatwerkbegeleiding vast. De begeleider van Briljant Brein werkt als een katalysator: zij creëert een veilige, uitdagende setting waarin ontwikkelingen op natuurlijke manier worden aangezwengeld.

Aan de hand van korte opdrachten waarin motivatie, uitdaging en plezier prikkelend zijn versleuteld, spant het kind of de volwassene zich mentaal op verschillende wijzen in. Briljant Brein begeleidt deze mentale processen dusdanig dat de cliënt onbewust systematisch nieuwe denkstrategieën creëert. Vervolgens wordt geleerd om deze denkstrategieën toe te passen in het leven van alledag. De begeleiding vanuit Briljant Brein is er dan ook op gericht zichzelf uiteindelijk overbodig te maken.

Hoe eerder hoe beter

De grootste cognitieve ontwikkeling vindt plaats tussen het tweede en zesde levensjaar. Vroegtijdige signalering en diagnostisering voorkomt dat peuters en kleuters ‘cognitie-belemmerende’ overlevingsstrategieën gaan ontwikkelen, die hen op latere leeftijd in de weg gaan staan en vervolgens met moeite dienen te worden afgeleerd. Gelukkig is ook bij oudere kinderen en (jong)volwassenen nog veel winst te behalen: Briljant Brein denkt namelijk niet vanuit de beperking, wat meestal een hulpbehoevende attitude en minderwaardigheidsgevoel in de hand werkt. Integendeel: we werken vanuit wat wel mogelijk is en stimuleren een oplossingsgerichte denk- en handelswijze.

Stefan

Ik ben destijds via mijn huidige hulpaanbieder in contact gekomen met Lucy van Briljant Brein. Tijdens de begeleiding hebben we gewerkt aan mijn cognitieve vaardigheden (het werkgeheugen van het brein zoals ik het noem), leren hoe te leren en de overgang van speciaal onderwijs (vmbo tl) naar het normale onderwijs (MBO).

Lees meer

Wat ik vooral prettig vond aan haar manier van werken is dat ze dat zij flexibel was in haar plan van aanpak. Als er een acute hulpvraag was sprong zij daar direct op in. Dit deed ze altijd met een duidelijke en praktische manier van werken wat voor mij erg prettig werkte. Daarnaast was ze niet bang om de confrontatie aan te gaan, ook al was ik vroeger niet altijd de makkelijkste. Na 2 jaar begeleiding te hebben gehad van Lucy heb ik mij zodanig ontwikkeld dat ik geen begeleiding meer nodig heb. Ook kan ik met trots zeggen dat ik, grotendeels door haar begeleiding, ik nu in het derde jaar zit van mijn HBO-opleiding en daarnaast nog diverse vrijwilligersfuncties bekleed. Ik zou Lucy van Briljant Brein zeker aanbevelen aan iedereen die de beste begeleiding wil voor hun kind.

Uitblinken op
eigen niveau
Back To Top