skip to Main Content

Ervaringen

Andere mensen over hun ervaring met Briljant Brein

Johannes Kolthof, werkgever Klaas:

Ik ben met Lucy in contact gekomen omdat een jongen die bij mij werkt, door Lucy begeleid word in zijn ontwikkeling. Het mooie voor deze jongen is dat wij samen contact hebben over hoe ik hem in het werk kan begeleiden en zo dingen kan leren waar hij later in zijn leven ook weer profijt van kan hebben.

Lees meer

Lucy komt op mij over als een heel betrokken vakkundige vrouw die haar goed kan inleven in mijn situatie en in Klaas zijn situatie en heeft dan goeie oefeningen waar wij beiden erg mee gebaat zijn.

Stefan

Ik ben destijds via mijn huidige hulpaanbieder in contact gekomen met Lucy van Briljant Brein. Tijdens de begeleiding hebben we gewerkt aan mijn cognitieve vaardigheden (het werkgeheugen van het brein zoals ik het noem), leren hoe te leren en de overgang van speciaal onderwijs (vmbo tl) naar het normale onderwijs (MBO).

Lees meer

Wat ik vooral prettig vond aan haar manier van werken is dat ze dat zij flexibel was in haar plan van aanpak. Als er een acute hulpvraag was sprong zij daar direct op in. Dit deed ze altijd met een duidelijke en praktische manier van werken wat voor mij erg prettig werkte. Daarnaast was ze niet bang om de confrontatie aan te gaan, ook al was ik vroeger niet altijd de makkelijkste.

Na 2 jaar begeleiding te hebben gehad van Lucy heb ik mij zodanig ontwikkeld dat ik geen begeleiding meer nodig heb. Ook kan ik met trots zeggen dat ik, grotendeels door haar begeleiding, ik nu in het derde jaar zit van mijn HBO-opleiding en daarnaast nog diverse vrijwilligersfuncties bekleed.

Ik zou Lucy van Briljant Brein zeker aanbevelen aan iedereen die de beste begeleiding wil voor hun kind.

Nienke, moeder van Stefan

Ik ben met Lucy in contact gekomen door ziekte van de vaste begeleidster van onze kinderen. Zij heeft de begeleiding van onze oudste zoon overgenomen. Lucy kwam in het begin meerder keren in de week bij ons thuis. Als ouder heb ik altijd bij de begeleiding gezeten om mee te kijken. Zoals Lucy altijd zei: ‘ik ben er maar een paar uren per week en jij bent de rest van week bij jullie kinderen betrokken en om zoveel mogelijk hetzelfde te handelen is het belangrijk dat jij erbij komt zitten’.

Lees meer

Lucy is een vrouw die heel goed inspeelde op wat op dat moment nodig was. Zo heeft Lucy hem geleerd hoe hij moest leren en daarbij mij ook. Hoe heeft zij dat gedaan? Bijvoorbeeld als er een grote stuk tekst was wat door gelezen moest worden dan las ze dit eerst samen met hem om vervolgens de tekst nog eens doornemen. Dan zette ze een streep onder de belangrijkste woorden en vervolgens van die woorden een soort woordenweb maken. Met de woordenweb moest Stefan dan terug vertellen waar de tekst over ging.

Lucy heeft hem geholpen met hoe maak je een planning. Wat moet je doen? Hoe ga je het doen? Wat heb je nodig? Hoeveel tijd heb je nodig? Ga aan het werk. Daarna ging ze met hem zijn werk controleren en klopt het dat wat je hebt gedaan? Hierdoor heeft Lucy hem geleerd om zelfstandig zijn werk te kunnen uitvoeren.

Wat heeft op mij de meeste indruk gemaakt is een gesprek dat Lucy en wij als ouders hebben gehad waarbij zij aangaf dat wij hem naar het ‘gewone’ onderwijs zouden kunnen gaan doen. Ik moet zeggen dat ik eerst nogal wat bezwaren zag maar deze heeft Lucy allemaal besproken. Zij gaf aan dat hij zo veel heeft geleerd om zichzelf te redden op school. Uiteindelijk is hij naar het ‘gewone’ MBO- onderwijs gegaan en ik weet nog trots en blij ik was voor hem en op Lucy dat ze dit met ons had besproken natuurlijk.

Als je “vast” loopt met je kind thuis of op school dan zal ik zeker adviseren om Lucy van Dijk van Briljant Brein in de armen nemen. Zij kan onderzoek doen wat je kind zijn of haar sterke kanten zijn en waar je kind nog hulp nodig heeft. Daarna kan ze zeker je kind verder helpen/begeleiden.

Boris

Lucy is heel goed, ze helpt me heel goed met het omgaan met mijn leven, dus school, vrienden, relaties, werk en hoe ik moet leren. Ik ben al vier jaar bij Lucy. Ik heb PDD NOS. Ik kan mijn problemen met haar bespreken en haar altijd appen als ik er even niet uit kom. Lucy is heel duidelijk en dat vind ik heel fijn.

Annet, moeder van Boris

Mijn zoon is nu al enkel jaren bij Lucy. We zijn zo blij met haar. Onze zoon heeft ze echt enorm goed geholpen op heel veel gebieden. Lucy helpt niet alleen Boris, maar indirect ook ons als ouders. We hebben vaak even kort contact als Boris is geweest en dat helpt ons ook weer verder. Ik gun elk kind met autisme, een coach als Lucy. Met haar praktisch adviezen en haar unieke aanpak, heeft ze onze zoon door moeilijke tijden geloodst.

Ouders van Chris

Via psycholoogpraktijk Jan de Vries kwamen we in contact met Briljant Brein. Onze zoon, die toen 10 jaar oud was, had een leerstoornis ontwikkeld waardoor hij volgens het schoolsysteem naar het speciaal onderwijs moest. Maar we wilden eerst onderzoeken of hij deze leerachterstand op een andere manier zou kunnen inhalen; Als ouders vonden we dat speciaal onderwijs geen oplossing was, omdat de leerachterstand deels werd veroorzaakt door de tweetaligheid van de ouders. We wilden er in ieder geval alles aan doen om onze zoon te helpen.

Lees meer

Met behulp van het LPAD-onderzoek van Feuerstein keek juf Lucy naar zijn sterke en zwakke punten. Juf Lucy zag door de LPAD-test dat sommige cognitieve functies nog niet voldoende ontwikkeld waren, waardoor het moeilijk voor hem was om te leren. Door een taalbarrière had hij bijvoorbeeld niet geleerd over vormen (driehoek, vierkant, enz.), wat de basis is van het onderwijs, en daarom had hij problemen met het onderwijs dat ervan uitgaat dat je dit weet. Kortom, we ontdekten dat de reguliere uitleg op school niet genoeg was en dat hij meer nodig had dat het systeem had geboden. De methode Feuerstein gaat onder meer over de ontbrekende stof en ontwikkeling. De methode adresseert ook sterk hiaten in cognitieve functies zoals analyse, organisatie en planning. Naast de Feuerstein-training werden ook de schoolvakken (reken-, lees- en taalspelling en grammatica) aangepakt. Hierdoor werden zijn cognitieve functies verder ontwikkeld en kon hij steeds meer zelfstandig werken. Na 4 jaar heeft hij zijn eindniveau van het praktijkonderwijs weten te verhogen naar VMBO TL. Hij bleef zich ontwikkelen en volgt nu de IBC (internationale bachelor) wat vergelijkbaar is met de HAVO. Daarnaast zijn zijn sociale vaardigheden sterk ontwikkeld (bv omgang met docenten op school en medestudenten). Hoe moet ik handelen: wederom vanuit cognitief perspectief: want, hier ligt de basis. De samenwerking met juf Lucy gaf ons ook veel vertrouwen omdat ze een goede samenwerking met de school heeft gelegd: tijdens de begeleiding op school legde ze eerst contact met de leerkrachten: ze zocht uit tegen welke problemen hij aan liep (‘wat begrijpt hij niet’), zodat ze weer cognitieve interventies kon doen zodat hij het later wel begreep. En ook ‘pre-teaching’ als de leerkracht iets nieuws ging uitleggen, informeerde die juf Lucy zodat ze dit vooraf met onze zoon besprak zodat hij het voor de 2e keer in de klas hoorde, wat het hem makkelijker maakte. We hebben juffrouw Lucy van Briljant Brein ervaren als iemand die het ‘vakmanschap’ bezit om kinderen verder te helpen, maar wat we ook als essentieel en belangrijk aan haar hebben ervaren is dat ze in het kind gelooft dat het kan overwinnen wat het reguliere schoolsysteem ziet als onmogelijkheden. Onze zoon werd ‘afgeschreven’ door het reguliere schoolsysteem, en hij was gefrustreerd omdat, wat niet rechtstreeks tegen hem werd gezegd, hij aanvoelde als een 7-jarig kind. Het is ons duidelijk dat psychologie een waardevol hulpmiddel is, maar alleen als het wordt toegepast om kinderen uit verschillende omgevingen en culturele meertalige achtergronden correct te kunnen vooruithelpen. De huidige test- en adviespraktijk van het reguliere onderwijs schiet nu tekort in het helpen van kinderen zoals onze zoon.

Petra, directeur

Op de Ichthusschool in Gytsjerk krijgen we soms de vraag of we leerlingen op willen vangen die niet meteen op andere scholen terecht kunnen. We onderzoeken altijd alle opties en mogelijkheden. Zo kregen we een leerling op school die voornamelijk buiten de groep begeleid ging worden door o.a. Lucy van Dijk van Briljant Brein. Dat was onze eerste kennismaking.

Lees meer

Als snel ontstond er een prettige samenwerking en zag ik de resultaten van haar werk bij deze leerling. Bij mij ontstond toen het idee dat we Lucy misschien ook in konden zetten voor leerlingen die het reguliere programma volgen, maar voor wie leren niet meteen vanzelfsprekend is. Uiteindelijk is dit niet bij een idee gebleven maar heeft Lucy een leerling uit groep 8 in zijn laatste jaar op de basisschool elke week een aantal uur begeleid bij het leren leren. Zij heeft hem geleerd hoe zijn werk aan te pakken en beter te begrijpen waarom hij het op een bepaalde manier moest doen. Het heeft deze leerling zoveel gebracht dat hij uiteindelijk een niveau hoger is uitgestroomd dan wat we eerst hadden gedacht. De samenwerking met Lucy van Dijk van Briljant Brein is altijd heel prettig verlopen. Er is veel ruimte voor overleg en afstemmen. Ook de leerkracht van de betreffende leerling is prima meegenomen in zijn proces zodat in de groep op dezelfde manier kon worden gehandeld. Dit is ook de kracht van Briljant Brein. Er wordt goed geluisterd naar wat nodig is en in de begeleiding
wordt daar rekening mee gehouden. Ouders worden hier op een prettige manier in meegenomen zodat zijn thuis de werkwijze ook door kunnen zetten. It takes al village to raise a child en Briljant Brein brengt die uitspraak in de praktijk door alle factoren waar de leerling mee te maken heeft mee te nemen in de begeleiding. Wij hebben altijd fijn samengewerkt. Mocht het zo zijn dat er weer een leerling is waarvan we denken dat hij of zij baat heeft bij ondersteuning vanuit Briljant Brein dan zullen we die samenwerking zeker weer aangaan. Ik wil de ondersteuning vanuit Briljant Brein dan ook van harte aanbevelen bij scholen en ouders. Het kan voor kinderen echt het verschil maken.

Baukje, moeder van Jurjen

Via de basisschool de Ichthus in Gytsjerk zijn wij in contact gekomen met Lucy. Onze Jurjen had op de basisschool al langere tijd moeite om mee te komen. Er zijn verschillende onderzoeken geweest waarna er door Kentalis is vastgesteld dat hij TOS heeft. (Taal ontwikkeling stoornis) Lucy heeft haar begeleiding ingezet door met Jurjen bezig te gaan en de leerkracht te begeleiden.

Lees meer

Jurjen had moeite o.a. met instructies te volgen en om te zetten en hoe wat te doen. Jurjen leerde vervolgens te werken via een stappenplan die hij bij elke opdracht in kan zetten. Daarnaast kreeg Jurjen zelf regie over wat hij moeilijk vond om daar mee aan de slag te gaan. Voor Jurjen was dit o.a. de tafels die er maar niet in wilden komen. Met kleine behapbare doelen is hem dit gelukt! Jurjen heeft de begeleiding als zeer prettig ervaren. De begeleiding is ongeveer 1,5 jaar geweest, gewoon op school. Jurjen heeft grote stappen gezet dankzij haar begeleiding! We kunnen Briljant Brein dan ook zeker aanraden!

Ouders van Jan Abe

Lucy van Dijk van Briljant Brein heeft onze zoon, die klassiek
autistisch is, gedurende een periode van 6 jaar, tot onze volle
tevredenheid ter ondersteuning begeleiding gegeven in het reguliere
onderwijs.

Lees meer

Lucy heeft door toepassing van de Feuerstein methode bij
onze zoon een gedegen cognitieve basis gelegd wat erin geresulteerd
heeft dat hij nu kan lezen, schrijven en rekenen op een behoorlijk
niveau. Met deze basis kan hij zich verder ontwikkelen in het
voortgezet onderwijs.
De begeleiding van Lucy van Dijk kenmerkt zichdoor ‘out of the box’ denken.
Lukt een bepaalde aanpak niet? Dan gaat ze op zoek naar een andere aanpak.
Dit alles in een goed onderling en prettig overleg.

Henrieke, moeder Ezra:

Wij zijn terechtgekomen bij Briljant Brein via de casemanager van het gebiedsteam Harlingen. Ezra (18 jaar) kampt door zijn autisme al heel lang met overprikkeling, gebrek aan zelfvertrouwen, een negatief zelfbeeld en Adhd. Ondanks zijn intelligentie kan hij hierdoor moeilijk mee komen op school.

Lees meer

Hij zit nu op het MBO, ook daar dreigt hij steeds vast te lopen. Hij vindt het lastig om hulp te vragen en zijn hoofd raakt door de vele prikkels snel vol, waardoor hij lesstof niet meer opneemt en stress ervaart. Hij overziet dan al snel niet meer wat hij moet doen.

De hulpvraag van Ezra aan Lucy was dat hij graag wil leren om zelf beter aan te geven wat hij nodig heeft, om hulp te durven vragen en zijn zelfvertrouwen op te bouwen. Ook wil hij leren om zelfredzaam te worden, beter te communiceren en om lastige situaties zelf het hoofd te kunnen bieden zodat hij minder stress ervaart en situaties zelf kan oplossen. Eigenlijk wil hij zo zelfstandig mogelijk worden en zijn mbo diploma halen.

Ezra:

Ezra komt 2 keer per week bij Briljant Brein voor een sessie van ongeveer 1,5 uur. De setting aan de keukentafel voelt voor Ezra prettig en vertrouwd. Ze doen verschillende oefeningen die Ezra helpen om zich bewust te worden van hoe hij in zijn dagelijks leven met situaties om gaat en hoe hij dit zelf kan verbeteren.

Lees meer

Door herhaling maakt Ezra zich de dingen die hij leert steeds meer eigen. Daarnaast behandelen ze actuele situaties die Ezra lastig vindt en waarover hij gestrest is. Samen kijken ze dan hoe hij daarmee verder kan, wat hij kan doen om het op te lossen en de toekomst te voorkomen. Een voorbeeld is wanneer Ezra een presentatie moet geven op school en dat niet kan overzien.
Ezra is inmiddels een stuk beter in staat om te communiceren. Het gaat hem beter af om anderen iets uit te leggen of te vertellen. Ook zijn omgeving merkt dit op. Op school gaat het beter dan voor hij bij Briljant Brein kwam. Hij heeft meer inzicht in zijn eigen gedrag en herkent nu sneller wanneer iets mis gaat. Ezra vindt het fijn om met Lucy te werken. Hij voelt zich vertrouwd bij haar, waardoor hij zijn gevoelens durft te uiten en open durft te zijn zonder zich te schamen. Dit is voor hem heel belangrijk.

Uitblinken op
eigen niveau
Back To Top