skip to Main Content

Scholen ontzorgen en tijd inhalen

Wie graag met kinderen werkt, zou zich het liefst 200% willen inzetten voor kinderen die extra aandacht verdienen. Helaas is hier in de praktijk niet of nauwelijks tijd voor en moet je met lede ogen aanzien, hoe een kind niet krijgt wat hij of zij nodig heeft. Daarom werken steeds meer scholen graag met Briljant Brein. Want hoe eerder we erbij zijn, hoe makkelijker de schade kan worden beperkt en hersteld. Scholen halen zo tijdig de tijd in die later op school of in iemands leven in veelvoud als begeleiding nodig zou zijn.

Overigens ontzorgt Briljant Brein niet alleen maar creëert tevens een vliegwieleffect richting (mede)leerlingen/studenten, de sfeer in de klas, leerkrachten/docenten, ouders/verzorgers en indirect ook richting de goede naam van de school. En dat is niet zo raar: iedereen gunt elkaar immers de aandacht en zorg die hij of zij verdient!

Petra, directrice Ichtusschool

Op de Ichthusschool in Gytsjerk krijgen we soms de vraag of we leerlingen op willen vangen die niet meteen op andere scholen terecht kunnen. We onderzoeken altijd alle opties en mogelijkheden. Zo kregen we een leerling op school die voornamelijk buiten de groep begeleid ging worden door o.a. Lucy van Dijk van Briljant Brein. Dat was onze eerste kennismaking.

Als snel ontstond er een prettige samenwerking en zag ik de resultaten van haar werk bij deze leerling. Bij mij ontstond toen het idee dat we Lucy misschien ook in konden zetten voor leerlingen die het reguliere programma volgen, maar voor wie leren niet meteen vanzelfsprekend is. Uiteindelijk is dit niet bij een idee gebleven maar heeft Lucy een leerling uit groep 8 in zijn laatste jaar op de basisschool elke week een aantal uur begeleid bij het leren leren. Zij heeft hem geleerd hoe zijn werk aan te pakken en beter te begrijpen waarom hij het op een bepaalde manier moest doen. Het heeft deze leerling zoveel gebracht dat hij uiteindelijk een niveau hoger is uitgestroomd dan wat we eerst hadden gedacht.

Lees meer

De samenwerking met Lucy van Dijk van Briljant Brein is altijd heel prettig verlopen. Er is veel ruimte voor overleg en afstemmen. Ook de leerkracht van de betreffende leerling is prima meegenomen in zijn proces zodat in de groep op dezelfde manier kon worden gehandeld.

Dit is ook de kracht van Briljant Brein. Er wordt goed geluisterd naar wat nodig is en in de begeleiding wordt daar rekening mee gehouden. Ouders worden hier op een prettige manier in meegenomen zodat zijn thuis de werkwijze ook door kunnen zetten. It takes al village to raise a child en Briljant Brein brengt die uitspraak in de praktijk door alle factoren waar de leerling mee te maken heeft mee te nemen in de begeleiding.

Wij hebben altijd fijn samengewerkt. Mocht het zo zijn dat er weer een leerling is waarvan we denken dat hij of zij baat heeft bij ondersteuning vanuit Briljant Brein dan zullen we die samenwerking zeker weer aangaan. Ik wil de ondersteuning vanuit Briljant Brein dan ook van harte aanbevelen bij scholen en ouders. Het kan voor kinderen echt het verschil maken.

Baukje Beukema, moeder van Jurjen

Via de basisschool de Ichthus in Gytsjerk zijn wij in contact gekomen met Lucy. Onze Jurjen had op de basisschool al langere tijd moeite om mee te komen. Er zijn verschillende onderzoeken geweest waarna er door Kentalis is vastgesteld dat hij TOS heeft. (Taal ontwikkeling stoornis) Lucy heeft haar begeleiding ingezet door met Jurjen bezig te gaan en de leerkracht te begeleiden.

Lees meer

Jurjen had moeite o.a. met instructies te volgen en om te zetten en hoe wat te doen. Jurjen leerde vervolgens te werken via een stappenplan die hij bij elke opdracht in kan zetten. Daarnaast kreeg Jurjen zelf regie over wat hij moeilijk vond om daar mee aan de slag te gaan. Voor Jurjen was dit o.a. de tafels die er maar niet in wilden komen. Met kleine behapbare doelen is hem dit gelukt! Jurjen heeft de begeleiding als zeer prettig ervaren. De begeleiding is ongeveer 1,5 jaar geweest, gewoon op school. Jurjen heeft grote stappen gezet dankzij haar begeleiding! We kunnen Briljant Brein dan ook zeker aanraden!

Uitblinken op
eigen niveau
Back To Top