skip to Main Content

Denkstimulering: succes verzekerd

Wanneer kinderen en volwassenen vastlopen in hun denken en handelen, roept dit vroeg of laat frustratie op. Bij henzelf en bij hun omgeving. Ergernis groeit, verwachting en (zelf)vertrouwen nemen af. Briljant Brein focust op cognitieve mogelijkheden van mensen met leer- en ontwikkelingsproblemen of achterstanden. Eenvoudig gezegd: de basis- en tussenliggende stappen van denken naar handelen. Dit levert ongekende positieve veranderingen op. Vraag gerust naar de resultaten in de praktijk.

Om te denken, leren, handelen en anticiperen combineren onze hersenen afzonderlijke cognitieve functies. Bij rekenen is dat bijvoorbeeld: waarnemen, benoemen + onthouden, vergelijken, analyseren, verbanden leggen, systematisch werken, ruimtelijke oriëntatie, veronderstellen, nauwkeurig zijn, plannen. Een onderontwikkelde cognitieve functie zal het totaalresultaat dus altijd negatief beïnvloeden, waardoor de goed ontwikkelde cognitieve functies minder tot hun recht kunnen komen.

Briljant Brein begeleidt in het verder ontwikkelen van de goede denkfuncties en in het stimuleren dan wel camoufleren en compenseren van onderontwikkelde functies. Hoe cognitieve vaardigheden worden gecombineerd, heeft een persoonlijk tintje. Briljant Brein speelt hierop in zodat vaardigheden effectief worden aangeleerd. Hij/zij is steeds beter in staat zelf hoofdzaken van bijzaken te scheiden, keuzes te verwoorden en problemen op te lossen. Resultaat: school, opleiding en werk worden makkelijker en prettiger; omgang met anderen wordt socialer; zelfvertrouwen en zelfstandigheid nemen een vlucht.

Nienke, moeder van Stefan

Ik ben met Lucy in contact gekomen door ziekte van de vaste begeleidster van onze kinderen. Zij heeft de begeleiding van onze oudste zoon overgenomen. Lucy kwam in het begin meerder keren in de week bij ons thuis. Als ouder heb ik altijd bij de begeleiding gezeten om mee te kijken. Zoals Lucy altijd zei: ‘ik ben er maar een paar uren per week en jij bent de rest van de week bij jullie kinderen betrokken en om zoveel mogelijk hetzelfde te handelen is het belangrijk dat jij erbij komt zitten’.

Lees meer

Lucy is een vrouw die heel goed inspeelde op wat op dat moment nodig was. Zo heeft Lucy hem geleerd hoe hij moest leren en daarbij mij ook. Hoe heeft zij dat gedaan? Bijvoorbeeld als er een grote stuk tekst was wat door gelezen moest worden dan las ze dit eerst samen met hem om vervolgens de tekst nog eens doornemen. Dan zetten ze samen een streep onder de belangrijkste woorden en vervolgens van die woorden een soort woordenweb maken. Met de woordenweb moest
Stefan dan terug vertellen waar de tekst over ging. Lucy heeft hem geholpen met hoe maak je een planning. Wat moet je doen? Hoe ga je het doen? Wat heb je nodig? Hoeveel tijd heb je nodig? Ga aan het werk. Daarna ging ze met hem zijn werk controleren en klopt het dat wat je hebt gedaan? Hierdoor heeft Lucy hem geleerd om zelfstandig zijn werk te kunnen uitvoeren. Wat heeft op mij de meeste indruk gemaakt is een gesprek dat Lucy en wij als ouders hebben gehad waarbij zij aangaf dat wij hem naar het “gewone” onderwijs zouden kunnen gaan doen. Ik moet zeggen dat ik eerst nogal wat bezwaren zag maar deze heeft Lucy allemaal besproken. Zij gaf aan dat hij zo veel heeft geleerd om zichzelf te redden op school. Uiteindelijk is hij naar het “gewone” MBO- onderwijs gegaan en ik weet nog trots en blij ik was voor hem en op Lucy dat ze dit met ons had besproken natuurlijk. Als je “vast” loopt met je kind thuis of op school dan zal ik zeker adviseren om Lucy van Dijk van Briljant Brein in de arm te nemen. Zij kan onderzoek doen wat je kind zijn of haar sterke kanten zijn en waar je kind nog hulp nodig heeft. Daarna kan ze zeker je kind verder helpen/begeleiden.

Uitblinken op
eigen niveau
Back To Top