We starten met inzichtelijk maken hoe iemand leert en zich ontwikkelt: welke denkfuncties doen het op dit moment (minder) goed. Op basis hiervan stellen we een individueel programma en maatwerkbegeleiding vast. De begeleider van Briljant Brein werkt als een katalysator: zij creëert een vertrouwde en uitdagende setting waarin ontwikkelingen bij de cliënt op een natuurlijke manier worden aangezwengeld.

Aan de hand van korte opdrachten waarin motivatie, uitdaging (en plezier!) prikkelend zijn versleuteld, spant het kind of de volwassene zich mentaal op verschillende wijzen in. Briljant Brein begeleidt deze mentale processen dusdanig dat de cliënt onbewust maar systematisch nieuwe denkstrategieën creëert. Vervolgens wordt geleerd deze denkstrategieën toe te passen in het leven van alledag. Oftwel: de begeleiding vanuit Briljant Brein is erop gericht zichzelf uiteindelijk overbodig te maken.

De grootste cognitieve ontwikkeling vindt plaats tussen het tweede en zesde levensjaar. Vroegtijdige signalering en diagnostisering voorkomt dat peuters en kleuters nog geen ‘cognitie-belemmerende’ overlevingsstrategieën ontwikkelen, die hen op latere leeftijd in de weg gaan staan en (vaak met moeite) moeten worden afgeleerd. Maar ook bij oudere kinderen en (jong)volwassenen is veel winst te behalen: Briljant Brein denkt namelijk niet vanuit de beperking wat een afwachtende, hulpbehoevende attitude in de hand zou werken. Integendeel: we denken vanuit wat wel mogelijk is en stimuleren iemands oplossingsgerichte denk- en handelswijze.

BriljantBrein                    Contactgegevens                Overige gegevens
Mennerdahof 41              info@briljantbrein.nl            KvK: 01129193
9033XG Deinum             06 361 64 599Wilt u uzelf, of uw kind ook laten uitblinken? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.

U kunt ook uw contactgegevens
achterlaten,dan nemen wij zo spoedig
mogelijk contact met u op.


HomeDenkstimuleringStap voor stapHet effectMediatorContact en Aanmelden