Het is ongelooflijk wat mensen niet lijken te kunnen, alleen doordat bepaalde cognitieve functies niet de begeleidende aandacht krijgen die ze zouden verdienen. Het is helemaal ongelooflijk (maar waar!) waartoe diezelfde mensen in staat blijken zodra ze hierbij op de juiste manier worden gestimuleerd, begeleid en getraind. Enkele praktische toepassingen:

Kinderen met een verstandelijke beperking (vanaf ca. 3 jaar)
Aanleren van basisvaardigheden dusdanig dat sterke cognitieve functies worden ingezet om zwakkere te stimuleren.

Kinderen met leerachterstand en/of leerproblemen
Starten met (her)winnen van moed en zelfvertrouwen door te kijken wat wel goed gaat. Van daaruit kijken hoe je iets aanpakt wat nog niet zo goed gaat. Vertaalslag naar dagelijkse (school-)activiteiten.

Mensen met een verstandelijke beperking
Eerste focus op sterk ontwikkelde functies om vertrouwen te kweken voor het vervolgtraject: zwak ontwikkelde cognitieve functies trainen en het gewenste gedrag ‘inslijpen’. Begeleiding en stimulering vanuit de naaste omgeving is een absolute pre voor verbazingwekkende resultaten.

Zelfredzaamheidtraining
Denk aan zelfstandig reizen met het OV en zelfstandig boodschappen doen. Oefenen van iemands oplossingsgerichte houding: raad weten wanneer een situatie anders blijkt dan vooraf gedacht.

Vaardigheidstraining bij ene niet-aangeboren hersenletsel
Helder krijgen van de beperkingen en mogelijkheden. Trainen in oplossingsgericht denken en handelen, samen met de naaste omgeving, met als doel het vergroten van zelfstandigheid en zelfredzaamheid.

Terug naar opleiding of werk
Compact re-integratietraject met veel aandacht voor inzicht krijgen in eigen capaciteiten, herwinnen van zelfvertrouwen en werken aan een positief zelfbeeld. Gedragstraining voor werk-gerelateerde situaties en, indien gewenst, tijdelijke begeleiding op de arbeidsvloer.

BriljantBrein                    Contactgegevens                Overige gegevens
Mennerdahof 41              info@briljantbrein.nl            KvK: 01129193
9033XG Deinum             06 361 64 599Wilt u uzelf, of uw kind ook laten uitblinken? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.

U kunt ook uw contactgegevens
achterlaten,dan nemen wij zo spoedig
mogelijk contact met u op.


HomeDenkstimuleringStap voor stapHet effectMediatorContact en Aanmelden